Źródło danych: „Polskie Larpy„, kalendarz w formacie Google Calendar, utrzymywany przez Zofię Urszulę Kaletę.

Autor