Warsztaty

Warsztaty są cudownym wynalazkiem kilku ostatnich lat. W sposób łatwy, istotny, ważny, konieczny i natychmiastowy eliminują wszystkie i wszelkie problemy, związane z larpem. Trzeba to jeszcze raz powiedzieć: nie ma żadnego problemu, którego nie da się rozwiązać warsztatami. Jednocześnie wszystkie problemy, wymyślone i realne, wynikają z niedostatecznej ilości warsztatów. Jeśli na przykład mechanika larpa polega na wierceniu sobie w cewce moczowej zardzewiałym korkociągiem, przechowywanym w zgniłej kiełbasie i z tej mechaniki wynikną jakieś problemy (albo niezadowolenie graczy), to zawinił brak odpowiedniej ilości warsztatów.

Na czym polegają warsztaty? Jeden organizator staje na jakimś podwyższeniu (albo i nie) i mówi do zgromadzonych wokół graczy. Trwa to między 15 minutami a godziną. Kiedyś nazywało się to „briefingiem” i nie rozwiązywało to wszystkich problemów, teraz nazywa się „warsztatami” i rozwiązuje. Oczywiście zdarza się, że gracze rozmawiają ze sobą i nie słuchają, albo źle zrozumieją mówiącego, albo w ogóle się nie pokażą i wejdą potem prosto z samochodu w grę, nie wiedząc o niej nic. Są to realne i ważne problemy. Można je jednak rozwiązać warsztatami.

Reference: Warsztaty